Grøftesikring

Du er her : Velkommen > Grøftesikring > LITEBOX Alu Grøftekasser og GIGANT Grøftekasser > GIGANT Grøftekasse i stål

GIGANT Grøftekasse i stål
BESTILL INFORMASJON

GIGANT Grøftekasse i stål


Grøftekassen i stål er meget solid og består kun av to komponenter: sidelemmer og grøftestøtter. Disse er svært enkle og montere og demontere og kan enkelt justeres ved varierende forhold i grøften som skal sikres. Grøftekassen er så solid at den kan gjenbrukes flere hundre ganger. Det gjør den til en sikker investering over tid.
Arbeidet stopper ikke opp fordi
- grunnforholdene forandres
- man støter på kryssende ledninger
- man kommer til en kum
- om man plutselig må løfte deler av grøftesikringen
- det er fare for oppkoking

KOMPONENTER
Sidelem

Lengde : 3 eller 4 m
Høyde : 1m
Dybde : 14 cm
Sidelemmen har åtte hull på innsiden til innfesting av grøftestøtter for å danne en stiv grøftekasse. Sidelemmene kobles sammen i høyden med hjelp av knivformede styringer i toppen av den undre lemmen. Neste lem senkes ned i riktig posisjonog skrus fast.

Sidelemmens yttervegg er helt glatt og består av 4 mm tykt stål. Den horisontale avstivingen på innsiden er av 5 mm tykt stål mens de vertikale profilene i endene har en materialtykkelse på 10 mm. Den horisontale profilen er utformet for å underlette nedsenkingen av grøftekassen.

Knivlem

Lengde : 3 eller 4 m
Høyde : 1,50 eller 2,15 (kun 4 m lengde) m
Knivlemmen underletter nedsenking av grøftekassen i hardere underlag.

Grøftestøtte GiP / GiPS

Grøftestøtte GiP : 6 dimensjoner
Grøftestøtte GiPS : 5 dimensjoner
Tillatt trykkbelastning : 150 kN
Tillatt strekkbelastning : 50 kN

Grøftestøttene festes til sidelemmene med en enkel og sikker kilesikring. Skivene av hårdgumme i endene tillater vinkler på opp til 5° i alle retninger.

Grøftestøttene kan justeres i lengden takket være en spindel med en selvrengjørende trapesgjenge.

Støttene monteres uten ekstra komponenter i kantene eller i midten på sidelemmene. Det er enkelt å flytte støttene hvilket gjør det lett å justere grøftesikringen etter forandringer i forholdene eller eventuelle hindringer.

SYSTEMFORDELER
  • Enkel og solid
  • Økonomisk
  • Letthåndterlig
  • Enkel å transportere
  • Enkel å justere

BRUKSOMRÅDERBruksområder


  • Når grunnforholdene forandres
  • Når man støter på kryssende ledninger
  • Når man kommer til en kumSPESIFIKASJONERProdukt Dimensjon Vekt
Lem GiP 3,00 x 1,00 m 349
4,00 x 1,00 m

442

Lem GiPV 4,00 x 1,00 m 502
Knivlem 3,00 x 1,50 m 515
4,00 x 1,50 m 635
4,00 x 2,15 m 800


    Klaring Grøftestøtter Lem Lem
      Justerbar lengde 3 x 1 m 4 x 1 m
Grøftestøtter Vekt (kg) cm cm kg kg
GiP/100-130 160 100-130 72-102 663

823

GiP/130-185 177 130-185 102-157 677 837
GiP/185-250 201 185-250 157-22 687 847
GiP/235-300 250 235-300 207-272 699 859
GiP/285-350 330 285-350 257-322 717 877
GiP/335-400 365 335-400 307-372 731 891


Informasjon om brukGjenbruk Ca. 350 ganger
Grøfteform Punktformet eller linjær
Grøftedybde 4 til 6 m
Utgravingsmetode Graving foran med gravemaskin samtidig med montering av grøftesikring
Underlag Helt stabilt eller temporært stabilt
Mulig rørdiameter / fri høyde Avhengig av valg av grøftestøtte
Kryssende rør Genererer ekstra grøftesikringsarbeid
Fylling/Kompaktering Fylling, kompaktering og demontering av systemet skjer samtidig
Demontering Overflatefriksjonen krever at løftekranen er tilsvarende sterk

Eksempel på tilbehørLøfteskrev Gi-S med karabinkroker

Lengde: 2,50 eller 3,00 m Vekt: 21 Kg eller 24 Kg Tillatt belastning: 20 kN / vaier ved 90° mellom vaierneToppkappe til grøftesikring i stål

Det trenges fire stykker. Vekt: 16 Kg