• Sikker forskaling

    med økt produktivitet


    Ta kontakt
  • Sikker forskaling

    på trygg arbeidsplass


    Ta kontakt

SALG, UTLEIE OG TEKNISK STØTTE FOR BYGGEBRANSJEN


ISCHEBECK har lang erfaring innenfor forskaling, grøftesikring og geoteknikk

Sikker arbeidsplassIschebeck Alu EPS - sikkerheten må komme først

Mennesker må få lov til å utføre sitt arbeid i trygghet. Derfor må vi gjøre det vi kan for at det ikke skal skje alvorlige ulykker på arbeidsplassen. I byggebransjen beveger seg mange i nærheten av kanter med risiko for fall. Derfor må det settes opp sikring.

Det er vanlig med rekkverksstøtter som er raskt montert, og iblant er dette den eneste praktiske løsningen. Ischebeck har imidlertid utviklet et solidere og enda sikrere system: Ischebeck Alu EPS med solide rekkverksgitter. Ischebeck Alu EPS er et modulbasert system med få komponenter som er raskt og enkelt å montere for en mann alene fordi komponentene er så lette.


Ta kontakt

Våre partnere