RM 60 Vibratorsystem

RM 60 Vibratorsystem

RM 60 er en lett og smidig trykkluftsvibrator hvor du kan regulere lufttrykk og luftflyt på selve vibratoren.

Mooser RM vibratorer er en pålitelig løsning til kompaktering for alle typer av forskaling med høye krav til den støpte betongen. Takket være den smarte adapterløsningen kan Mooser vibratorer brukes til alle veggforskalingssystemer.

Effekten av vibratoren kan reguleres på flere måter. For det første kan man velge forskjellige rotorvekter og derigjennom oppnå en øking av sentrifugalkraften med 80 %. Det går også an å justere lufttrykket for hele systemet med en felles trykkregulator. Høyere lufttrykk gir høyere effekt, lavere trykk gir lavere effekt. Det er også mulig å enkelt justere luftflyten for hver enkelt RM vibrator på selve vibratoren.

Avhengig av bredde, betongkvalitet og forskalingstype er det mulig å kompaktere opp til 80 cm tykke betongvegger.

RüMoo RM vibratorer er meget solide og fungerer uten problemer også om vinteren. Med en forkoblet oljesmøreenhet er vibratoren også tilnærmet vedlikeholdsfri.

RüMoo RM60

RM60 er en luftvibrator med justerbart lufttrykk og luftflyt for variabel effekt. Den kan utrustes med forskjellige monteringsadaptere for bruk med alle mulige forskalingspaneler

RüMoo Fordeler

Fordeleren fordeler luften til 8, 16 eller 20 vibratorer, og er utrustet med trykkreduksjonsventil.

RüMoo Slange
  • Modulbasert
  • Fleksibelt – kan tilpasses alle veggforskalingssystemer
  • Enkelt regulerbart
  • Lang levetid
  • Kan brukes vintertid uten problemer
  • Kompaktering av betong ved støping av vegger og tak

Kompressorkrav: Minst 4 m3/min ved 6 bar for 4 RM60 vibratorer