Radium­hospitalet

Radium­hospitalet

Hovedentreprenør: HAB Construction AS

Prosjekt: Radiumhospitalet i Oslo

År: 2019-2022

Levert utstyr: Veggforskaling, søyleforskaling, Megashore reis, HV dekkesystem

Ischebeck Nordic leverte forskalingsutstyr, bl.a. 50 000m3 Megashore reis og 2400m2 HV dekkesystem, til det nye klinikk- og protonbygget på Radiumhospitalet. I tillegg leverte Ischebeck tilbehør i form av gangbroer og FreeFalcon fallsikring etc.
Søyler og vegger i U1
Ischebeck søyleforskaling SF
Ischebeck HV dekkesystem i kombinasjon med Megashore dekkestøtter
Ferdige søyler etter bruk av Ischebeck søyleforskaling SF og NOE veggforskaling i bakgrunnen
Free Falcon mobil fallsikring for økt bevegelsesfrihet

Relaterte prosjekter

E39 Svegatjørn-Fanavegen

E39 Svegatjørn-Fanavegen

Hovedentreprenør: Veidekke AS
Prosjekt: Broer
År: 2015-2020

Kaffefabrikk Vestby

Kaffefabrikk Vestby

Totalentreprenør: AF Bygg Østfold AS
Prosjekt: Kaffefabrikk
År: 2018-2019

Ålesund bybad

Ålesund bybad

Totalentreprenør: Veidekke Vest AS
Prosjekt: Svømmehall og boligblokker
År: 2019-2020

Vamma kraftverk

Vamma kraftverk

Totalentreprenør: AF Anlegg AS
Prosjekt: Vannkraftverk
År: 2015-2019

Kistefos

Kistefos

Hovedentreprenør: Asker Entreprenør AS
Prosjekt: Kistefos-Museet
År: 2019