Radium­hospitalet

Radium­hospitalet

Det er nå et drøyt halvt år siden Ischebeck Nordic startet leveransen av forskalingsutstyr til utbyggingen til det nye klinikk- og protonbygget ved Radiumhospitalet i Oslo. Klikk på «Les mer» for er en liten oppdatering.

Det bygges et nytt klinikk- og protonbygg på samme tomt som Radiumhospitalet ligger på. Bygget vil bestå av fire bygningsdeler som skal knyttes til dagens eksisterende bygg og fremstå som ett sykehus. Råbygget skal være ferdigstilt høsten 2022.

Ischebeck Nordic leverer forskalingsutstyr til HAB Construction AS som er hovedentreprenør. Utførende betongentreprenør er TBC Norge.

Vi har til nå i prosjektet levert ca. 1750m2 med veggforskaling, ca. 50 000m3 med Megashore reis og ca. 2400m2 HV dekkesystem. Veggene og dekkene over U2 er i hovedsak ferdig, og prosjektet er godt i gang med vegger og dekke over U1.

I tillegg har vi levert ensidig veggsystem, Depoflex, søyleforskaling, Free Falcon mobil fallsikring, gangbruer, etc.

I januar vil vi i tillegg starte opp med dekkebord for dekkene oppover i etasjene.

Liten oversikt
Søyler og vegger i U1
Ischebeck søyleforskaling SF
Ischebeck HV dekkesystem i kombinasjon med Megashore dekkestøtter
Ferdige søyler etter bruk av Ischebeck søyleforskaling SF og NOE veggforskaling i bakgrunnen
Free Falcon mobil fallsikring for økt bevegelsesfrihet