Radium­hospitalet

Radium­hospitalet

Ischebeck Nordic har fått oppdraget å leverere alt forskalingsutstyr til HAB Construction AS for utbyggingen av råbygg til det nye klinikk- og protonbygget ved Radiumhospitalet i Oslo.

Det skal bygges et nyt klinikk- og protonbygg på samme tomt som Radiumhospitalet. Bygget vil bestå av fire bygningsdeler som skal knyttes til dagens eksisterende bygg og fremstå som et sykehus.

HAB har allerede grunn- og fundamenteringsentreprisen, og råbygget skal påbegynnes i februar 2021 og være ferdigstilt i 2024.