Geoteknikk

Det var bildet av et tre som ga inspirasjonen. Treet har et nettverk av små og store røtter som både støtter det og forankrer det. Ikke noe behov for betong. Røttene står imot vertikale og horisontale statiske og dynamiske krefter og hjelper treet til å stå imot vær og vind, og ikke minst jordskjelv. Røttene danner et etterhvert sterkere og sterkere nettverk og binder opp jorden i en eneste stor klump av organisk materiale som er både sterk og fleksibel.

Ischebeck TITAN er et unikt og fleksibelt system hvor injeksjonsstålet bores med hydraulisk topphammer, engangs borkrone for de aktuelle jordforholdene og samtidig skjer en kontinuerlig injeksjon av sementsuspensjon for å stabilisere borehullet.

Sementsuspensjonen injiseres via et integrert spylehode eller en adapter med spylehode gjennom borkronen i borehullet. Borkronen er beregnet til engangsbruk og blir dermed stående igjen i grunnen sammen med stålemnet. Denne mikropelen er rørformet og fungerer som forlengning av bor, injeksjonsrør og armering. Injeksjonen for å skylle og sementere hullet gir en meget sterk binding mellom mikropel og hullveggene.

Bruksområdene er mange: Forankring, jordnagling, peler, tunnel- og rassikring, injeksjon av poyuretan eller sement for vanntetting og jordstabilisering.

Ischebeck Nordic Geoteknikksystem føres i Norge av Huth & Wien Engineering og vi vil gjerne henvise dit. Hjemmesiden er www.hwe.no.