Depoflex Lagringsstativ

Depoflex Lagringsstativ er et modulært lagringsstativ for vertikal lagring av forskalingselementer eller støpte betongplater.

Depoflex Lagringsstativ utgjøres av forskjellige komponenter som kan settes sammen som ønsket. Hovedmodulene er Depoflex 4000 og Depoflex 6000 i 4 resp. 6 meters lengde. Her settes avstandspinner i ønsket avstand for å skille de lagrede elementene fra hverandre og for å gjøre dem lett tilgjengelige ved behov. Det finnes også en oppskjøt i 6 m lengde for å gi Depoflex 6000 en total høyde på 4,3 m.

Depoflex oppskjøt

For skjøting av Depoflex 6000 i høyden til en total høyde på 4,3 m. Galvanisert.

Depoflex 4000

Depoflex 4000 lagringsstativ. L = 4,00 m, H = 1,92 m. Galvanisert, uten avstandspinner.

Depoflex 6000

Depoflex 6000 lagringsstativ. L = 6,00 m, H = 1,92 m. Galvanisert, uten avstandspinner.

Depoflex Avstandspinne

Depoflex avstandspinne settes i Deopflex lagringsstativ i ønsket avstand for å skille de lagrede elementene fra hverandre. PVC-belagt for å beskytte elementene.

  • Modulært system for vertikal lagring av flate elementer
  • Ryddig byggeplass
  • Lett tilgjengelige lagrede elementer
  • PVC-belagte avstandspinner for å skille de lagrede elementene uten å skade dem
  • Galvanisert
  • Vertikal lagring av forskalingselementer
  • Vertikal lagring av støpte betongplater