Frihet i sikkerhet

Frihet i sikkerhet

Ischebeck Nordic tilbyr nå FreeFalcon med en ny dimensjon i sikkerhet på arbeidsplassen. FreeFalcon gjør den enkelte bruker fri som fuglen men allikevel trygg.

Det trengs ingen planlegging uten bare å flytte FreeFalcon dit hvor den trenges med kran. Medarbeideren kobler seg enkelt på og kan bevege seg fritt og sikkert over et område med en diameter på 20 meter.

FreeFalcon gir en ny dimensjon innenfor fallsikring i det at brukeren kan bevege seg helt ubehindret i 360° rundt basen takket være løsningen med hovedarm og knekkarm. Sikringsvaieren er alltid passe spent i luften og går ovenfra knekkarmen ned til brukeren, hvor og i hvilken posisjon denne måtte befinne seg. Det er derfor ekstra sikkert fordi det ikke er risiko for å snuble i vaieren.

Når FreeFalcon, som veier kun 475 kg, er løftet på plass, har brukeren et område med en diameter på 20 meter å bevege seg over. Om det blir nødvendig, er det bare å flytte FreeFalcon med en kran. Om FreeFalcon brukes på betongdekke kan basen enkelt flyttes av brukeren med en palletruck. Ved flere dekker kan FreeFalcon løftes mellom dekkene med Trapoflex transportplattform og så enkelt kjøres til ønsket plass.

FreeFalcon gjør brukeren fri som fuglen, sikker uten å føle seg begrenset i sitt arbeid. Enkelheten i flytting av basen gjør systemet dessuten raskt og dermed økonomisk lønnsomt.