Gigant grøftekasse i stål

Gigant grøftekasse i stål

Enkel, mer robust, mer fleksibel og lang levetid

Grøftekassen i stål er meget solid og består kun av to komponenter: sidelemmer og grøftestøtter. Disse er svært enkle og montere og demontere og kan enkelt justeres ved varierende forhold i grøften som skal sikres. Grøftekassen er så solid at den kan gjenbrukes flere hundre ganger. Det gjør den til en sikker investering over tid.
Arbeidet stopper ikke opp fordi
– grunnforholdene forandres
– man støter på kryssende ledninger
– man kommer til en kum
– om man plutselig må løfte deler av grøftesikringen
– det er fare for oppkoking

Sidelem

Lengde : 3 eller 4 m
Høyde : 1m
Dybde : 14 cm

Sidelemmen har åtte hull på innsiden til innfesting av grøftestøtter for å danne en stiv grøftekasse. Sidelemmene kobles sammen i høyden med hjelp av knivformede styringer i toppen av den undre lemmen. Neste lem senkes ned i riktig posisjonog skrus fast.

Sidelemmens yttervegg er helt glatt og består av 4 mm tykt stål. Den horisontale avstivingen på innsiden er av 5 mm tykt stål mens de vertikale profilene i endene har en materialtykkelse på 10 mm. Den horisontale profilen er utformet for å underlette nedsenkingen av grøftekassen.

Knivlem

Lengde: 3 eller 4 m
Høyde : 1,50 eller 2,15 (kun 4 m lengde) m

Knivlemmen underletter nedsenking av grøftekassen i hardere underlag.

Grøftestøtte GI-P

Grøftestøtten GI-P leveres i 6 lengder med justeringsmonn for tilpasning til grøftebredder fra 1,00 til 4,00 m

Tillatt trykkbelastning: 150 kN
Tillatt strekkbelastning: 50 kN

Grøftestøttene festes til sidelemmene med en enkel og sikker kilesikring. Skivene av hårdgumme i endene tillater vinkler på opp til 5° i alle retninger.

Grøftestøttene kan justeres i lengden takket være en spindel med en selvrengjørende trapesgjenge.

Støttene monteres uten ekstra komponenter i kantene eller i midten på sidelemmene. Det er enkelt å flytte støttene hvilket gjør det lett å justere grøftesikringen etter forandringer i forholdene eller eventuelle hindringer.

  • Enkel og solid
  • Økonomisk
  • Letthåndterlig
  • Enkel å transportere
  • Enkel å justere
  • Når grunnforholdene forandres
  • Når man støter på kryssende ledninger
  • Når man kommer til en kum
 Produkt Dimensjon Vekt
Sidelem GI-P 3,00 x 1,00 m 349 kg
4,00 x 1,00 m 442 kg
 Sidelem GI-PV 4,00 x 1,00 m 502 kg
 Knivlem 3,00 x 1,50 m 460 kg
4,00 x 1,50 m 580 kg
4,00 x 2,15 m 850 kg

 

 Grøftestøtte Justeringsmonn (Grøftebredde) Vekt
 GI-P 100-130 64-94 100-130 20
 GI-P 130-185 95-150 130-185 25
 GI-P 185-250 150-215 185-250 32
 GI-P 235-300 200-265 235-300 38
 GI-P 285-350 249-314 285-350 47
 GI-P 335-400 299-364 335-400 54