Viktig informasjon fra Ischebeck Nordic

Lageret på Spydeberg er stengt i uke 28 og 29.
The warehouse at Spydeberg is closed during the weeks 28 and 29.

Litebox alu grøftekasse

Litebox alu grøftekasse

Det letthåndterlige grøftesikringssystemet Litebox Alu er ideelt for raske oppgaver som tilkoblinger, reparasjoner og kontroller av rørsystemer.

Litebox Alu grøftekasser i aluminium er en rask og trygg løsning for grøftesikring. Få og lette komponenter, lett å montere, rask å få på plass.

Systemet er modulbasert og kan kombineres i høyde opp til maks. 6,00 meter. Med hjelp av hjørneprofiler og hjørnekoblinger kan du lage en trygg sjaktsikring for arbeid i f.eks. brønner.

Det er en sikker løsning også for dem oppe på bakken, takket være braketter og rekkverksstøtter.

Se video

Mer informasjon
Litebox Panel

Lette paneler i aluminium. Leveres i lengder fra 0,91 til 3,00 m. Høyde 0,5 m.

Litebox Panelkobling

Finnes i følgende lengder :
0,28 m
1,35 m
1,85 m

Litebox Hjørneprofil

Leveres i to lengder :
• 0,50 m
• 1,50 m
Gule pistolbolter Ø13 følger med

Litebox Hjørnekobling

300 mm lang
Leveres med spesialbolter

Grøftestøtte GI-A

Grøftestøttene GI-A er justerbare og dekker alle lengder fra 60-218 cm. Ved bredere grøfter kan dekkestøttene RSK brukes med adaptere.

GIA leveres i tre lengder :
• 60-81 cm
• 80-121 cm
• 129-218 cm
Leveres med 2 svarte pistolbolter Ø13 mm

Løfteøye 3-D

3-D løfteøye leveres med to svarte pistolbolter
Maks. tillatt last: 30 kN

Løfteøye Hjørneprofil

Løfteøye til hjørneprofil leveres med spesialbolt med nese.

Løfteskrev

Lengde: 2,50 m
Maks. tillatt last: 10 kN/bånd

Litebox Rekkverkstøtte

Litebox Rekkverkstøtte settes i sikringsarmen og bidrar til en trygg arbeidsplass.

 • Ideelt for grøfter med opp til 3 m dybde
 • Begrenser innvirkning på gate og fortau for å minimere forstyrrelse av trafikken
 • Enkel og rask montering uten verktøy
 • Praktisk emballasje og transport med lastebil. Lasting og lossing kan skje for hånd
 • Lang levetid : en høyfast aluminiumlegering korroderer ikke
 • En avstand på 2,26 m mellom grøftestøttene forenkler graving og rørlegging
 • Bareller med opp til 8 lemmer forenkler transport og håndtering
 • Lett og modulbasert : Kun 2 personer trenges til montering og demontering av hele grøftesikringen
 • Rask og økonomisk : Grøftesikring av tre: 0,4 timer/m2, Litebox Alu: 0,2 timer/m2
 • Det er mulig å sikre spesielt brede grøfter med dekkestøttene RSK.
 • Grøftesikring i aluminium til en mengde forskjellige oppgaver
 • Rørlegging
 • Grøftearbeid
 • Landskapsutforming
 • Individuelle tilkoblinger
 • Sjaktsikring
 • Sikring av grøfteende
 • Reparasjoner og kontroll
 • Mobil sikring i tilfelle flom