Litebox alu spuntføringskasse

Spuntføringskassen i aluminium sammen med spuntnålene på 2,50 m eller 3,50 m kompletterer vårt Litebox-system. Spuntføringskassen gjør det mulig å tilpasse grøftesikringen til varierende høyde i grøften.

Til en spuntføringskasse trenges spuntføringsrammer med Liteboxpaneler og spuntnåler. Avstanden mellom spuntveggene sikres med grøftestøtter for en trygg arbeidsplass. Ønskes også endevegger brukes hjørneprofiler og nødvendig antall spuntkammer for ønsket bredde.

Spuntføringskassen er 2.05 m lang, og det kan settes inn opp til 10 spuntnåler. For å beskytte spuntnålene når de drives ned monteres toppkapper i øvre enden av spuntnålen. Spuntnålenes profil er utformet slik at nålene griper inn i hverandre og danner en tett vegg. De er produsert for å tåle jordtrykket og å bli drevet ned med vibrator.

Litebox Spuntføringsramme

Fikseres med 4 pistolbolter til en 2,00 m Litebox-panel. Dermed dannes en enhet med en langsgående slisse hvor det er plass til 10 spuntnåler.

Dimensjoner (lengde x høyde x dybde): 2,055 m x 0,50 m x 0,235

Vekt : 37 kg

Litebox Panelkobling

Finnes i følgende lengder :
0,28 m
1,35 m
1,85 m

Litebox Panel - Spunt

Dette er en vanlig Litebox-panel med lengde 2,00 m
Vekt: 30,2 kg
Høyde: 0,50 m

Litebox Spuntnål

Spuntnåler leveres i to lengder: 2,50 og 3,50 m

For å lage en komplett spuntføringskasse trenges det 20 spuntnåler i aluminium.

Vekt, 2,50 m: 14 kg
Vekt, 3,50 m: 19,6 kg

Grøftestøtte GI-A

Grøftestøttene GI-A er justerbare og dekker alle lengder fra 60-218 cm. Ved bredere grøfter kan dekkestøttene RSK brukes med adaptere.

GIA leveres i tre lengder :
• 60-81 cm
• 80-121 cm
• 129-218 cm
Leveres med 2 svarte pistolbolter Ø13 mm

Hjørneprofil Spunt

Hjørneprofilen brukes når det skal lages en endevegg i spuntkassen. Hjørneprofilen fungerer som kobling mellom spuntføringsrammen og de modulære spuntkammerne som settes inn i nødvendig antall for ønsket bredde på endeveggen.

Spuntkammer

Spuntkammeret brukes til endevegger og kan kobles sammen i nødvendig antall for ønsket bredde. Hvert kammer rommer en spuntnål.

Litebox Rekkverkstøtte

Litebox Rekkverkstøtte settes i sikringsarmen og bidrar til en trygg arbeidsplass.

Toppkappe

Toppkappen monteres på spuntnålen for å beskytte spuntnålens ende når den drives ned i underlaget.

 • En komplett spuntføringskasse består av :
 • 20 Spuntnåler i aluminium, 2,50 m eller 3,50 m lange
 • 02 Litebox spuntramme, 2,05 m lang med pistolbolter for å settes sammen med 2,00 m alu-lemmer
 • 02 Alu-lemmer, 2,00 m lange
 • 04 Grøftestøtter med pistolbolter
 • Spuntnål i aluminium :
 • Spuntnålen veier kun 14 kg (2,50 m) respektive 19.6 kg (3,50 m) (5,6 kg/m))
 • Letthåndterlig for en person
 • Material : kraftig høyfast aluminium
 • Litebox spuntramme :
 • Spuntrammen veier kun 36 kg og kan løftes av 2 personer
 • Tillatt grøftedybde er 2,50 m med 2,50 m lange spuntnåler som ikke er trykket ned i underlaget og 3,10 m med 3,50 m lange spuntnåler som er trykket ned minst 40 cm i underlaget.
 • Spesielt til oppgaver i gågater med tverrgående rør og kanaler og andre hindringer
 • Ved instabile grunnforhold
 • Ved rørlegging på dype nivåer
 • Ved all slags arbeid i hager, for eksempel i parker