Megashore

Megashore støttesystem er et modulbasert system med store konfigurasjonsmuligheter. Megashore-støtten tar opp belastninger på opp til 100 kN i lengder fra 0,80 til 16 meter og lenger.

Systemet består av 4 hovedkomponenter:
støtter,
skjøtestykker,
spindler og
avstandsrammer

Komponentene er av høyfast aluminium og kan settes sammen til tårn eller store reisverk i ønsket høyde. Støttene er lette og kan skjøtes med skjøtestykker. Lengdejusteringen er enkel, og med hjelp av avstandsrammer i åtte forskjellige størrelser er systemet svært fleksibelt også i dybde og bredde.

Avhengig av bruksområde kan Megashore støtter også kombineres med våre Alu-bjelker (se Forskaling>Dekkesystem>Alu-bjelker).

Megashore alu-støtter kan også brukes som enkeltstøtter i kombinasjon med HV dekkeforskalingssystem ved dekkeforskaling i store høyder eller ved meget tunge dekkekonstruksjoner.

Megashore Alustøtte

Megashore alustøtter er grunnpilarene i Megashoresystemet.

Megashore alustøtter leveres i fire lengder:

 • Gr. 2: 1,70 til 2,90 m
 • Gr. 3: 2,40 til 3,60 m
 • Gr. 4: 2,90 til 4,10 m
 • Gr. 6: 4,30- til 5,50 m
Megashore Aluspindel

Megashore alu-spindler gir store justeringsmuligheter og leveres i tre lengder:

 • 0,6 m med 0,20 m justeringsområde
 • 0,8 m med 0,40 m justeringsområde
 • 1,6 m med 1,20 m justeringsområde
Megashore Skjøtestykke

Megashore alu skjøtestykke gir mulighet til rask og enkel forlengelse av Megashore alustøtter.

Megashore skjøtestykke leveres i fire faste lengder:

 • 0,50 m
 • 1,00 m
 • 1,25 m
 • 5,00 m
Megashore Avstandsramme

Med Megashore avstandsrammer kan det bygges støttetårn i uendelig mange konfigurasjoner.

Alle rammene er 840 mm høye. Rørdiameteren på 48 mm passer til standard stillaskoblinger 48×48. Det finnes totalt åtte rammer i tre grupper. Rammene festes raskt til støttene med T-bolt og vingemutter.
Gr. 0: 600 mm
Gr. 1: 900 mm, 1200 mm, 1250 mm, 1600 mm og 1800 mm
Gr. 2: 2400mm og 3000 mm

Fleksibilitet :

 • Trinnløs høydeinnstilling fra 1,7 meter opp til de store høyder takket være spindler og skjøtestykker
 • Fleksibel dekkeoverflate takket være 8 forskjellige størrelser på avstandsrammene
 • Smart utforming med en mengde tilbehør gjør systemet svært fleksibelt

God økonomi :

 • Monteringen skjer på bakken, hvilket gjør monteringen både raskere og ikke minst sikker for montørene
 • Halvert monterings- og demonteringstid : 0,25 timer/meter 4-bent tårn sammenlignet med 0,5 timer/meter for et 4-bent tårn med stålstøtter
 • Halvert monterings- og demonteringstid : 0,25 timer/meter 4-bent tårn sammenlignet med 0,5 timer/meter for et 4-bent tårn med stålstøtter
 • Forflytning av Megashore dekkeforskaling skjer uten demontering med hjelp av forskalingsvogner, dekkebordgafler eller kran

Fordeler for byggeplassen :

 • Stor gjenbrukbarhet takket være konstruksjonen i høyfast aluminium og total værbestandighet
 • Senkbar under full belastning
 • Tar opp meget stor belastning takket være avstandsrammene
 • Megashore har svært mange bruksområder:
 • Oppstøtting av prefabrikkerte takelementer og bjelker
 • Støttetårn
 • Dekkeforskaling
 • Kantdekkeforskaling
 • Bruk som enkeltstøtter
 • Bruk både vertikalt og horisontalt
 • Kan tilpasses alle dekker og underlag med helling
 • Typegodkjent for bygg.
Produkt Benevning Lengde Vekt Kommentar
Alu-støtte Gr. 2 1,70 – 2,90 m 18,00 kg
Gr. 4 2,90 – 4,10 m 23,00 kg
Gr. 6 4,30 – 5,50 m 29,00 kg
Alu-spindel 800 800 mm med 400 mm justeringsområde 6,10 kg
1600 1600 mm med 1200 mm justeringsområde 10,40 kg
Alu skjøtestykke 0,50 m 4,30 kg
1,00 m 5,70 kg
1,25 m 8,50 kg
5,00 24,00 kg
Alu avstandsramme RG0 600 mm (rød) 5,60 kg For samtlige avstandsrammer gjelder:
Høyde 780 mm
Rammerør Ø48 mm
RG1 900 mm (grønn) 7,50 kg
1200 mm (svart) 6,10 kg
1250 mm (svart) 7,80 kg
1600 mm (blå) 8,80 kg
1800 mm (rød) 9,70 kg
RG2 2400 mm (grønn) 13,50 kg
3000 mm (blå) 15,40 kg

 

Topplate

Topplaten skrus fast i spindelen med 4 bolter M12 x 35.
Vekt : 1,60 kg

Dreieplate

For alu-bjelker med helling opp til 39°. Med to dreieplater kan hellingen være opp til 78°. Bevegelig tredimensjonalt gjennom å rotere toppspindelen.
Monteres på spindelen eller på støttens topplate med 4 bolter M12 X 35.

For å overføre horisontale krefter trenges stillasrør eller avstandsrammer.

Maks. tillatt belastning 100 kN.
Vekt : 3,14 Kg.

Titanklemme

TITAN-klemme med T-skrue med hurtiggjenge R12 x 50 og vingemutter.
Vekt: 0,36 kg

Spesialtopp

Spesialtopp 50 i neopren for å sentrere bjelken på støtten. Spesialtopp 50 passer alle støtter unntatt stålrørstøtter S2 og S3 (her brukes isteden spesialtopp 38).

Transportvogn

For rask flytting av Megashore reisverk.
Løfter reisen direkte i en avstandsramme.
Galvanisert.
Vekt : 84,0 Kg
Maks. tillatt last: 10 kN

Vribar kobling 76-48

Til avstivning av alu-spindel med stillasrør Ø 48 mm, nøkkelvidde 19, galvanisert.

Spindelnøkkel Megashore