NOE Top og Alu L

NOE Top og NOE Alu L er to fleksible, modulbaserte systemer for veggforskaling på plass, raske og enkle å montere. NOE Alu L har ramme og avstivingsprofiler i aluminium for lett håndtering uten kran på arbeidsplassen.

Vår samarbeidspartner NOE leverer flere veggforskalingssystemer til forskjellig bruk. Vi har valgt ut det klassiske NOE Top-systemet og til bruk ved lettere konstruksjoner NOE Alu L.

Begge systemene er modulbasert og kjennetegnes av stor fleksibilitet og uendelige muligheter til veggforskaling for rette vegger, innvendige og utvendige faste og fleksible hjørner, krymphjørner og søyler. Forskalingssystemene kan også brukes til fundamentforskaling (se video nedenfor).

Hovedkomponenten i begge systemene er ferdige modulære forskalingspaneler med integrerte avstivingsprofiler med flere funksjoner som innfesting for skråstøtter, plattformer og rekkverkssystem. Panelene er enkle å koble sammen og løfte på plass. Vel reist er det lett å gjøre en finjustering av plasseringen takket være støpte hjørner som man kan bruke en hevarm på uten risiko for å skade panelet.

Her er en video som viser hvor enkelt det er å bruke
NOE Top og Alu L til fundamentforskaling:

NOE Alu L Panel komplett

NOE Alu L-panel med støtter, rekkverksbrakett og rekkverkstøtte, ferdig å løfte på plass.

NOE Top Panel

Paneler med integrerte avstivende multifunksjonsprofiler i mange størrelser gir stor fleksibilitet. Med løftefester lar seg panelene enkelt flyttes og plasseres i eksakt posisjon

NOE Alu L Plattformbrakett

NOE Alu L plattformbrakett kan posisjoneres fritt i enhver horisontal avstivingsprofil og er rask og enkel å montere.

NOE Alu L Rekkverkstøtte

Lettmontert rekkverkstøtte for sikker plattform også mot panelsiden om plattformen monteres så høyt at panelet i seg ikke kan fungere som fallsikring. Vises her med rekkverkstøttebrakett.

NOE Alu L Enderekkverk

Settes i plattformsbraketten og rekkverksstolpen og sikrer enden av plattformen mot fallulykker.

NOE Toplock

Standardklemmen til kobling av NOE Top paneler. Stor gripvidde – det er mulig å legge inn et utfyllingsbord opp til 42 mm tykt.

NOE Alulock

Standardklemmen til kobling av NOE Alu L paneler.

  • Modulære systemer
  • Raske og enkle å montere
  • Ekstra lette å håndtere (NOE Alu L)
  • Ikke bundet til faste vinkler
  • Veggforskaling hvor fleksibilitet er av stor vekt
  • Sjaktforskaling
  • Forskaling av innvendige og utvendige hjørner i alle vinkler

Panelbredde NOE Top: 250, 400, 450, 500, 750, 1000, 1325 mm
Panelhøyde NOE Top: 1325, 2650, 3310 mm

Panelbredde NOE Alu L: 300, 400, 450, 500, 550, 600 mm
Panelhøyde NOE Alu L: 1500 mm

NOE Alu L innvendige hjørner: 300 x 300 mm, høyde 1500 mm