Ålesund bybad

Ålesund bybad

Totalentreprenør: Veidekke Vest AS

Prosjekt: Svømmehall og boligblokker

År: 2019 – 2020

Sted: Ålesund.

Dekkeforskalingssystem: Ischebeck HV kassettsystem med Megashore reis

Dekkeareale: 5000 m2

Fordelene med HV-systemet:

Kan lett tilpasses alle planoppsett med bare fire hovedkomponenter:
• Hovedbjelke
• Sekundærbjelke
• HV-kassetter
• Drophead med støtte

HV-systemet kombinerer fordelene med kassett- og bjelkeforskaling. Systemet tilpasses rundt søyler og mot veggene i alle retninger.
• Sikker montering og demontering av forskalingen gjøres nedenifra i henhold til forskriftene.
• Rask og enkel håndtering gir utmerket økonomi.

Relaterte prosjekter

Vannkunsten, Bispevika i Oslo

Vannkunsten, Bispevika i Oslo

Hovedentreprenør: Veidekke AS.

År: 2023-2025

Produkter: Dekkeforskaling, stempling, veggforskaling

Kaffefabrikk Vestby

Kaffefabrikk Vestby

Totalentreprenør: AF Bygg Østfold AS
Prosjekt: Kaffefabrikk
År: 2018-2019

Radium­hospitalet

Radium­hospitalet

Hovedentreprenør: HAB Construction AS
Prosjekt: Radiumhospitalet i Oslo
År: 2019-2022

Kistefos

Kistefos

Hovedentreprenør: Asker Entreprenør AS
Prosjekt: Kistefos-Museet
År: 2019

Hogsnes Sykehjem

Hogsnes Sykehjem

Hovedentreprenør: WK Entreprenør AS
År: 2020-2021