Søyleforskaling SF

Ischebecks søyleforskalingssystem SF er en fleksibel og rask løsning for søyler og fundamenter.

Søyleforskalingssystemet SF er en fin og økonomisk løsning for produksjon av en eller flere søyler eller fundamenter med høy finish og lite søl. Systemet er meget raskt i bruk: Når en søyle har herdet, del formen i to og løft den på plass for neste søyle.

Ved støping av fundament er det takket være skjøting av SF-bjelker og bruk av skråstøtter mulig å støpe fundament opp til 150 x 150 cm og 150 cm høyt.

• Stor avstand mellom søylerammene
• Tåler et betongtrykk på 90 kN/m2
• Trinnløs justering av søylebredde
• Liten lekkasje av vann og betonglim i
de utvendige hjørnene
• Rask omsetning av søyleforskalingen

  • Til støping av en eller mange søyler hvor tiden er knapp
  • Til støping av solide fundament uten behov for tidkrevende forskaling
  • Støping av søyler og fundament hvor kravet til finish er høyt

Kvadratiske søyler: opp til 100 x 100 cm i høyder opp til 6 m

Fundament: opp til 150 x 150 cm i høyder opp til 150 cm

Maks. betongtrykk: 90 kN//m2