Trapoflex Transportplattform

Vi har en fin transportplattform fra Robusta Gaukel.

Trapoflex er en smidig lasteplattform som er enkel å transportere og rask å montere til full sikkerhet i bruk. Plattformsoverflaten er i plan med dekket og dermed kan man for eksempel lett kjøre ut en jekketralle på plattformen for å hente paller med materialer. Man kan også bruke Trapoflex til enkel og sikker transport av f.eks. baderomsmoduler til forskjellige etasjer.

Trapoflex leveres i fire størrelser, S, M, L og XL hvor det er plattformsoverflaten og lastekapasiteten som skiller.

Trapoflex transporteres sammenbrettet på vanlig lastebil. Kun XL-utførelsen er så bred at det trenges ekstra tillatelse for veitransport.

Vel på byggeplassen er det lett å løfte lasteplattformen av lastebilen og å montere den med støtter og rekkverk for sikkerhet. Så løfter man den på plass for enkel og rask montering og sikring.

Trapoflex S

Trapoflex S er den minste lasteplattformen i Trapoflexfamilien med et lasteareale på 2,9 x 1,2 m = 3,48 m2 og en maks. tillatt belastning på 6,0 kN/m2. Maks. punktbelastning er 15,0 kN. Plattformen veier 1170 kg.

Trapoflex M

Trapoflex M er den nest minste lasteplattformen i Trapoflexfamilien med et lasteareale på 2,9 x 2,0 m = 5,8 m2 og en maks. tillatt belastning på 6,0 kN/m2. Maks. punktbelastning er 35,0 kN. Plattformen veier 1350 kg.

Trapoflex L

Trapoflex L er en stor lasteplattform med et lasteareale på 3,21 x 2,60 m = 8,34 m2. Maks. tillatt belastning er 4,5 kN/m2 og den maksimale punktbelastningen er 37,5 kN. Plattformen veier 1530 kg.

Trapoflex XL

Trapoflex XL er den største lasteplattformen med et lasteareale på hele 4,01 x 2,60 m = 10,42 m2. Maks. tillatt belastning er 4,5 kN/m2 og den maksimale punktbelastningen er 47 kN. Plattformen veier 2150 kg.

  • Trygg, kompakt og sterk lasteplattform
  • Lett å transportere
  • Rask montering
  • Ingen sprekk mellom dekke og plattform
  • Solid rekkverk
  • Underletter transport av materialer til etasjer hvor det allerede finnes dekker ovenfor.
  • Tett, korrugert gulvplate og kant gir økt trygghet mot fallende gjenstander
  • Transport av materialer og utrustning til dekker, særlig hvor det allerede finnes fler dekker ovenfor
  • Transport av f.eks. baderomsmoduler til dekker med overliggende dekker

 

Type Overflate (m2) Tillatt total last (kN/m2) Tillatt punktlast (kN) Vekt (kg)
Trapoflex S 3,48 6,0 21,0 1170
Trapoflex M 5,80 6,0 35,0 1350
Trapoflex L 8,34 4,5 37,5 1530
Trapoflex XL 10,42 4,5 47,0 2150