Viktig informasjon fra Ischebeck Nordic

Lageret på Spydeberg er stengt i uke 28 og 29.
The warehouse at Spydeberg is closed during the weeks 28 and 29.

Trapoflex Transportplattform

Vi har en fin transportplattform fra Robusta Gaukel.

Trapoflex er en smidig lasteplattform som er enkel å transportere og rask å montere til full sikkerhet i bruk. Plattformsoverflaten er i plan med dekket og dermed kan man for eksempel lett kjøre ut en jekketralle på plattformen for å hente paller med materialer. Man kan også bruke Trapoflex til enkel og sikker transport av f.eks. baderomsmoduler til forskjellige etasjer.

Trapoflex leveres i fire størrelser, S, M, L og XL hvor det er plattformsoverflaten og lastekapasiteten som skiller.

Trapoflex transporteres sammenbrettet på vanlig lastebil. Kun XL-utførelsen er så bred at det trenges ekstra tillatelse for veitransport.

Vel på byggeplassen er det lett å løfte lasteplattformen av lastebilen og å montere den med støtter og rekkverk for sikkerhet. Så løfter man den på plass for enkel og rask montering og sikring.

Mer informasjon
Trapoflex S

Trapoflex S er den minste lasteplattformen i Trapoflexfamilien med et lasteareale på 2,9 x 1,2 m = 3,48 m2 og en maks. tillatt belastning på 6,0 kN/m2. Maks. punktbelastning er 15,0 kN. Plattformen veier 1170 kg.

Trapoflex M

Trapoflex M er den nest minste lasteplattformen i Trapoflexfamilien med et lasteareale på 2,9 x 2,0 m = 5,8 m2 og en maks. tillatt belastning på 6,0 kN/m2. Maks. punktbelastning er 35,0 kN. Plattformen veier 1350 kg.

Trapoflex L

Trapoflex L er en stor lasteplattform med et lasteareale på 3,21 x 2,60 m = 8,34 m2. Maks. tillatt belastning er 4,5 kN/m2 og den maksimale punktbelastningen er 37,5 kN. Plattformen veier 1530 kg.

Trapoflex XL

Trapoflex XL er den største lasteplattformen med et lasteareale på hele 4,01 x 2,60 m = 10,42 m2. Maks. tillatt belastning er 4,5 kN/m2 og den maksimale punktbelastningen er 47 kN. Plattformen veier 2150 kg.

  • Trygg, kompakt og sterk lasteplattform
  • Lett å transportere
  • Rask montering
  • Ingen sprekk mellom dekke og plattform
  • Solid rekkverk
  • Underletter transport av materialer til etasjer hvor det allerede finnes dekker ovenfor.
  • Tett, korrugert gulvplate og kant gir økt trygghet mot fallende gjenstander
  • Transport av materialer og utrustning til dekker, særlig hvor det allerede finnes fler dekker ovenfor
  • Transport av f.eks. baderomsmoduler til dekker med overliggende dekker

 

Type Overflate (m2) Tillatt total last (kN/m2) Tillatt punktlast (kN) Vekt (kg)
Trapoflex S 3,48 6,0 21,0 1170
Trapoflex M 5,80 6,0 35,0 1350
Trapoflex L 8,34 4,5 37,5 1530
Trapoflex XL 10,42 4,5 47,0 2150