Vamma kraftverk

Vamma kraftverk

Sted: Mellom Skiptvedt og Askim i Østfold.

Støpt betong: 35 000 kubikkmeter

Dekkeforskalingssystem til inntakskanal, sneglehus og avløpskanal: Megashore reis med aluminium arbeidsplattform.

Dekkeforskalingssystem: Megashore med takstoler i tre.

Kan lett tilpasses alle oppsett med disse hovedkomponenter:

Systemet tilpasses rundt søyler og mot veggene i alle retninger.

Relaterte prosjekter

E39 Svegatjørn-Fanavegen

E39 Svegatjørn-Fanavegen

Hovedentreprenør: Veidekke AS
Prosjekt: Broer
År: 2015-2020

E6 Helgeland Nord

E6 Helgeland Nord

Hovedentreprenør: Hæhre AS
Prosjekt: Vegutvikling
År: 2015-2019

E6 Arnkvern-Moelv

E6 Arnkvern-Moelv

Hovedentreprenør: Veidekke AS
Prosjekt: Broer og kulverter E6
År: 2017-2020