Veggkonsoller WK1000 og WK 2000

Veggmontert bærekraft – et alternativ til reisverk og vanlige støtter når du trenger gjennomfartsåpninger.

Veggkonsollene WK er et smidig alternativ til reisverk hvor det ellers ville være nødvendig med dyr og omfattende sikring av fundament og hvor det trenges store gjennomfartsåpninger. Veggkonsollene fikseres til den ferdigstøpte veggen med innstøpte, gjenbrukbare skruanker.

WK1000 er i aluminium, har en bærekraft på 100 kN og veier kun 27 kg. WK2000 er laget i stål, veier 150 kg og har en bærekraft på 240 kN.

WK1000

WK1000 er en letthåndterlig veggkonsoll med en bærekraft på opp til 100 kN.

WK1000 er laget i aluminium og veier kun 27 kg, hvilket gjør transport og montering rask og enkel siden den kan bæres av en mann.

WK2000

WK2000 er det større alternativet som er laget i stål, veier 150 kg og har en bærekraft på 240kN.

  • Gjenvinningsbare skruanker
  • Stor fleksibilitet ved broforskaling i flere støp
  • Mer kostnadseffektivt å bruke allerede støpte vegger med veggkonsoller uavhengig av høyde enn å bygge omfattende reisverkt på bakken
  • Full bærekraft uten fundament
  • Perfekt løsning over vann eller over vei eller jernbane.
  • Minimering av trafikkforstyrrelse
  • Over høye fundament
  • Over vann
  • I store høyder med høy belastning
  • Hvor det er nødvendig med store gjennomfartsåpninger